عسل چه دارد ؟

عسل

عسل دارای ۷۹ درصد مواد قندی می باشد که بیشتر آن سلولز گلوکز معادل ۷۰ تا ۷۲ درصد و در حدود ۳ تا ۴ درصد ساکارز است.

بدین لحاظ چون سلول و گلوکز بهترین مواد قندی هستند که از طرف بدن به خوبی جذب و هضم می شوند و ایجاد کالری زیاد در بدن مینمایند،بنابراین باید گفت عسل از غذاهای نیروبخش بدن بوده و مخصوصا برای عضلات بسیار مفید می باشد.

نکته مهم و قابل توجه این است که با این که قند موجود در نباتات زنبورعسل از آنها بهره گیری می نماید به شکل ساکاروز میباشد ، ولی زنبورعسل ان را به وسیله مخمرهای خاصی که در بدن خود دارد به سلولز و گلوکز تبدیل می نماید.

همین تغییر و تبدیل مواد قندی عسل است که موجب اثرات حیاتی آن شده و عسل را یک ماده حیاتی به بار آورده است.

باید یادآور شوم که عسل با اینکه دارای این همه مواد قندی قابل جذب و ویتامینهای پرارزش است ، با همه این ها دارای قدرتی که از رشد و نمو بیماری ها جلوگیری می کند و باعث از بین رفتن آنها می شود و همین خاصیت ضدعفونی است که ۱۴۰۰ سال پیش قرآن مجید برای مسلمانان بیان داشته است.

عسل به خاطر خاصیت حیاتی و غذایی  خود در رشد و نمو اطفال نقش بسیار ارزنده دارد.

با آزمایشهایی که در این باره شده معلوم گردیده که چنانچه به غذای اطفال عسل اضافه نمایند در رشد و  نمو شان  تسریع شده و حتی کودکانی که زودتر از تاریخ معین به دنیا آمده اند و یا وزن آنها کم است،میتواند این کمبود وزن و رشد را به خوبی جبران نماید لذا متخصصین اطفال توصیه می کنند در مورد غذای کودکان به شیر عسل اضافه نمایند ، این مقدار که در سازندگی سلولهای بدن و ایجاد خون و نیروی حیاتی  وجود شان ضروری است ، در درمان بیماریها اثرات نیکویی دارند.

مواد موجود در ساختار عسل عبارتند از:

کلسیم،فسفر،سدیم،پتاسیم،مس،کبالت،میگنز،آهن.که آگاهی برخی خواص یکایک آنهابه منزله اطلاع ازاثرات حیاتی وخاصیت نیروبخش عسل است.

دیدگاهتان را بنویسید